ฺBetel Leave Powder 1kg

Betel leaves come with several curative health benefits as they are loaded with vitamins like Vitamin C, thiamine, niacin, riboflavin, carotene and a great source of calcium.

Share

Categories : 1kg

Share

Product Description

Resource: https://www.netmeds.com/health-library/post/amazing-benefits-of-betel-leaves-nobody-told-you/#

The Top 5 Benefits of Betel Leaf:

Analgesic: Betel leaf is an excellent analgesic that offers instant relief from pain. It can be used in alleviating pain caused due to cuts, bruises, rashes. Make a paste with tender betel leaves and apply on the affected area. Betel leaf juice provides relief from internal pains in the body.

Eases Constipation: Betel leaves are a powerhouse of antioxidants which clear radicals from the body. It restores normal PH levels in the body and helps upset stomach. Ayurveda widely recommends eating betel leaves for relief from constipation. Crush betel leaves and put it in the water overnight. Drink the water in the morning on an empty stomach to ease bowel movements.

Improves Digestion: Ever wondered why chew on betel leaf after a good meal? It is recommended because of its carminative, intestinal, anti-flatulent and for those properties that help in protecting the gut. Betel leaves increase metabolism triggering circulation and stimulating the intestines to absorb vital vitamins and nutrients.

Reduces respiratory issues: Betel leaf widely helps in treating issues related to cough and cold. It is an excellent cure for those suffering from chest, lung congestion and asthma. Apply some mustard oil on the leaf, warm it and place it on the chest to cure congestion. You can also boil few leaves in water, add cardamom, cloves and cinnamon in two cups of water. Reduce it to 1 cup and consume this concoction two to three times a day for an excellent relief from congestion and breathing issues.

Antiseptic and anti-fungal properties: Betel leaves have amazing antiseptic properties as they are rich in polyphenols especially chavicol offering dual protection from germs. It is also used extensively in treating arthritis and orchitis.

It’s amazing anti-fungal properties provide instant relief from fungal infections. Applying the paste of betel leaves kills fungal infection in the affected region.

Related Product

Mentha (bai saranae) This mint (Mentha arvensis) is similar to the mint used for mint sauce in England and is used in Thai food as a vegetable and a flavoring.

฿ 1,650 ฿ 1,650
฿ 1,550 ฿ 1,550 -6%
Member ฿ 1,550 ฿ 1,550 -6%

Thanaka is a traditional powder derived from the bark of certain trees growing in the Central regions of Myanmar. People grind the tree bark against a flat and wet circular smooth stone then put the paste on to the face, mainly the cheeks for skin care purpose. The Thanaka paste has the slightly yellowish color with the little silky texture and the pleasant smell of tree bark.  

฿ 250 ฿ 250
฿ 190 ฿ 190 -24%
Member ฿ 190 ฿ 190 -24%

เจียวกู่หลาน หรือ สมุนไพรปัญจขันธ์ชาเจียวกู่หลาน มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยชะลอความแก่ การรับประทานเจียวกู่หลานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน จากคนที่เข้ารับการรักษาจำนวน 1-6 คน พบว่า คนที่เข้ารับการรักษาร่างกายทุกคนแข็งแรงดีขึ้น ความจำฟื้นคืนปกติ อาการนอนไม่หลับและอาการปวดหลังปวดเอวหายไป[1]

฿ 650 ฿ 650
฿ 550 ฿ 550 -15%
Member ฿ 550 ฿ 550 -15%

Boesenbergia rotunda, commonly known as Chinese keys,[2] fingerroot, lesser galangal or Chinese ginger, is a medicinal and culinary herb from China and Southeast Asia. In English, the root has traditionally been called fingerroot, because the shape of the rhizome resembles that of fingers growing out of a center piece.

฿ 420 ฿ 420
฿ 350 ฿ 350 -17%
Member ฿ 350 ฿ 350 -17%
Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com