Web Stat
Open Web 16/03/2004
Last Update 25/05/2018
All Pageviews
All Products/Service 130
0167314702026


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (130)
 Herb Powder 100g
 Herb Powder 1kg
 Virgin Oil 100cc.
 Virgin Oil 1Litre
 Made to Order
 OthersNewsletters
Please input email

Search by Categories
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easy Order via LINE, WhatApp
Please leave us a message informing required herb, quantity and amount. We will get back to you during business hours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliver to all areas in Thailand. Tourists, please provide your hotel address. Domestic delivery time takes appx 2-3 business days.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
email: info@organicthailand.com 
LINE ID: @organicthailand Click >>   
Tel/WhatApp: 0891345551 (Mon-Fri 10.00-15.00)
 PURE + AUTHENTIC + FRESHLY GROUND HERB POWDERs & COLD PRESSED OILs FROM LOCAL PRODECER in THAILAND TO THE WORLD

Webboard
Total: 332:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go
เพาะเห็ด (นางฟ้า-นางรม) รวยได้จริง ๆ ... ไม่ยาก [No. 0]
ที่มา : วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 14 ฉบับที่ 288 , 1 มิถุนายน 2545

“เห็ด” เป็นพืชพันธุ์ที่คนทั่ว ๆ ไปรู้จักว่ามีประโยชน์ ราคาไม่แพงมาก การเพาะเห็ดก็คิดว่าไม่ยากอีกเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพืชพันธุ์ชนิดอื่น และเมื่อพูดถึงเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพหลักแล้วจะพบได้ไม่มากรายนัก แต่เกษตรกร 2 สามี-ภรรยา แห่ง ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด กลับสามารถสร้างความรำรวยได้จากการเพาะเห็ดเพียง 2 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้า กับเห็ดนางรม ได้อย่างน่าสนใจ• เรียนรู้วิธีการนำมาสร้างเป็นงานอาชีพ

คุณกอบทรัพย์ และ คุณระรื่น ธนากร สองสามีภรรยา แห่ง ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด ยึดอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางรม ขายมาประมาณ 10 ปีแล้ว คุณระรื่น เล่าว่าเมื่อเริ่มมีความสนใจที่จะเพาะเห็ดขาย ขั้นแรกที่คุณกอบทรัพย์ทำคือ ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเพาะเห็ด การดูแลรักษา เมื่อทราบว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ อ. ศาลายา จ. นครปฐม เปิดสอนอบรมให้แก่เกษตรกรทั่วไปเป็นระยะสั้น ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น คุณกอบทรัพย์ก็ไปสมัครเข้ารับการอบรม และพยายามหาความรู้จากการอ่านหนังสือ เอกสาร วารสารที่เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงขั้นลงมือเพาะเห็ดขาย เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขายจะต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ คือคุณระรื่น ธนากร กับโรงเรือนเพาะเห็ดซึ่งใส่เชื้อเพาะเห็ดลงในถุงรอให้เชื้อเห็ดเติบโต (1 เดือน)

มีโรงเรือน ที่ไม่ต้องลงทุนสร้างให้เป็นอาคารใหญ่โตแข็งแรง เพียงแต่ให้มีหลังคาพอคุ้มแดดฝนเพื่อใช้สำหรับเก็บถุงที่บรรจุส่วนผสมที่ยังไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดส่วนหนึ่ง ใช้สำหรับวางถุง ส่วนผสมที่ใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วรอให้เชื้อเห็ดแพร่ขยายเต็ม ที่อีกส่วนหนึ่ง โรงเรือนส่วนนี้ต้องทำให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีและส่วนสุดท้ายคือ โรงเรือนที่ใช้เพาะเห็ดให้ออกดอก เพื่อเก็บขาย โรงเรือนส่วนนี้ควรสร้างให้สามารถเก็บความชื้อหรือให้มีความร้อนน้อยที่สุด เพราะเห็ดจะคุณกอบทรัพย์ ธนากร เจ้าของไอเดียสร้างสรรค์ดัดแปลง เครื่อทุ่นแรงการใช้งานกับการเพาะเห็ด เช่นเครื่องผสมดิน เครื่องอัดปากถุง และเตานึ่ง เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศแบบร้อนชื้น คุณระรื่น บอกว่าถ้าจะให้ดีหลังคาควรมุงด้วยหญ้าแฝกหรือใบจาก ซึ่งจะทำให้ภายในโรงเรือนไม่ร้อนจัดในเวลากลางวันเมื่อโดนแดดจัดเหมือหลังคาที่ทำจากสังกะสี หรือกระเบื้อง แต่หลังคาชนิดนี้มีข้อเสียตรงที่ไม่ทนนาน ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องใช้สังกะสีมุง หรือกระเบื้องมุงหลังคาแบบอาคารทั่ว ๆ ไป แต่ภายในจะพยายามหาวัสดุมาปิดกั้นความร้อนภายใน

แทนที่โรงเรือนของคุณกอบทรัพย์จะใช้แผ่นโฟม มาบุหลังคาภายในเพื่อช่วยกั้นความร้อนในเวลากลางวัน ขนาดของโรงเรือนจะใหญ่-เล็ก หรือมีจำนวนมาก-น้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการเพาะเห็ดที่ทำอยู่

เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ด ในปัจจุบันนี้ไม่ยากเลย เพราะมีอุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีผู้ทำมาชายไว้เรียบร้อยเป็นชุด ๆ ตามร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร เริ่มตั้งแต่ถึงพลาสติกที่ใช้บรรจุส่วนผสมสำหรับเพาะเห็ดพร้อมฝาปิด จะมีขายในขนาดถึงบรรจุส่วนผสมหนัก 1 กิโลกรัม ได้พอดีเครื่องผสมดินเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมที่คุณกอบทรัพย์ ธนากร เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการผสมดินเพาะเห็ดส่วนผสมแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้บรรจุใส่ถุงเพาะเห็ด คุณระรื่นบอกว่า จะซื้อจากร้านที่เป็นเจ้าประจำกันมาตลอด เมื่อซื้อส่วนประกอบของส่วนผสมครบแล้วจะต้องนำมาผสมเอง โดยมีสูตรของส่วนผสมคือ ขี้เลื่อยจำนวน 100 กิโลกรัม ถ้าจะให้ได้ผลดีในการเพาะเห็ดต้องเป็นขี้เลื่อยจากไม้ยาง หรือไม้เนื้ออ่อนเท่านั้น เพราะจะทำให้เชื้อเห็ดที่ใส่ลงไปแพร่ได้ดี รำ 5 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 2 ขีด แป้งข้าวเหนียว น้ำตาลทราย โดยนำส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขณะที่คลุกเคล้าต้องใส่น้ำลงไปด้วยเพื่อให้มีความชื้น ซึ่งตามสูตรต้องให้มีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ในทางปฏิบัติ คุณระรื่น บอกว่าให้สังเกตโดยการนำเอาส่วนผสมที่คลุกเคล้าเสร็จแล้วมาทำในมือ ถ้าเกาะตัวกันโดยไม่ติดมือเมื่อแบมือออกก็ถือว่าใช้ได้ขั้นตอนการเพาะเชื้อเห็ด นำส่วนผสมที่คลุกเคล้าเสร็จแล้วไปบรรจุในถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 1 กิดลกรัม แล้วปิดปากถุงให้สนิท (จะมีอุปกรณ์ที่เป็นวงแหวนรัดปากถุงขายพร้อมกับถุงมาเบ็ดเสร็จ) ต่อจากนั้นก็นำถุงที่บรรจุเสร็จแล้วไปฆ่าเชื้อโรค โดยนำไปเข้าเตานึ่งที่ใช้ความร้อนสูงนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนเอาเข้าเตาอบต้องเอาสำลีที่ผ่านการนึ่งมาแล้วประมาณ 20 นาที ปิดทับบนปากถุงอีกชั้นเพื่อกันไอน้ำซึมเข้าไปอีก เมื่อนำเอาออกจากเตาแล้วก็พักไว้พออุ่น เอาสำลีออกและเปิดปากถุง นำเชื้อเห็ดชนิดที่เพาะไว้ในขวด 28-30 วัน เขี่ยเชื้อลงในถุงแต่ละถุง ก่อนเทเชื้อต้องเขย่าขวดถุงแต่ละถุง ก่อนเทเชื้อต้องเขย่าขวดเชื้อเพื่อให้เกิดความร่วนเสียก่อน จะได้ง่ายต่อการเทลงปากถุง เชื้อเห็ดจะซื้อมาจากเจ้าประจำ ในราคาขวดละ 4 บาท (ขนาดขวดเหล้าชนิดแบน) เพราะเป็นขาประจำ ถ้าราคาตามท้องตลาดราคาขวดละ 5 บาท เชื้อเห็ดที่เพาะไว้ 1 ขวด จะนำไปเทใส่ถึงเพาะเห็ดได้ 40-50 ถุง เสร็จแล้วให้ปิดปากถุงดังเดิม ขั้นตอนนี้คุณระรื่น เล่าว่า ต้องระวังมากที่สุดในเรื่องของความสะอาด เพราะถ้าไม่สะอาดพอจะทำให้เกิดเชื้อราทำลายเห็ดจนไม่สามารถออกดอกได้ เพราะฉะนั้น ผู้ทำต้องล้างมือให้สะอาดถึงขั้นต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือตลอด คุณระรื่นเล่าเพิ่มเติมให้ฟังอีกว่า เชื้อของเห็ดนางรมจะแข็งแรงกว่าเชื้อของเห็ดนางฟ้า แต่ราคาขายจะเท่ากัน ต่อจากนั้นนำเชื้อเห็ดที่เพาะในถุงไปวางเรียงในโรงเรือนที่เตรียมไว้ คือโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การวางถุงเพาะเห็ดต้องวางอย่าให้แน่นติดกันมากเกินไปนัก ถุงเพาะเห็ดจะอยู่บริเวณนี้ประมาณ 1 เดือน เพื่อรอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด โดยสังเกตเห็นได้จากสีขาวที่จะค่อย ๆ ขยายออกไปจากปากถุงที่ใส่เชื้อเห็ดไว้ไปจนถึงก้นถุง กินเวลาประมาณ 1 เดือน ในช่วงระยะนี้ต้องคอยดูแลในเรื่องของเชื้อรา คือต้องคอยตรวจสำรวจอยู่เสมอ เพราะเชื้อราที่มีลักษณะเป็นสีเขียวจะปรากฏขึ้นได้เสมอทุกเวลาและทุกบริเวณใด ๆ ของถุงก็ได้ คุณระรื่น บอกว่าสาเหตุหนึ่งมาจากตัวสัตว์ที่มาเจาะถุงเพาะเห็ดเช่น มด แมลง นก โดยเฉพาะมดต้องระวังมากที่สุดการเพาะเห็ด เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเจริญเติบโตจนแพร่ขยายถึงก้นถึงหรือประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ของถุง จะกินเวลาประมาณ 1 เดือน ก็ให้ย้ายถุงเพาะเห็ดมายังโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนอกจากพยายามป้องกันความร้อนให้กับโรงเรือนส่วนนี้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ถ้าอากาศยังคงร้อนมาก อยู่ต้องรดน้ำให้ถุงเพาะเห็ดมีความชื้นอยู่เสมอ ถ้าร้อนมากต้องรดวันละ 3 เวลา ถ้าฝนสตกอาจจะครั้งเดียว วิธีการรดน้ำก็ต้องรดด้านข้างของถุงเพาะเห็ดเพื่อป้องกันน้ำเข้าปากถุง เพราะจะทำให้เห็ดมีปัญหาในเรื่องการออกดอกด้วย

คุณระรื่น ธนากร กับอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขายมากว่า 10 ปีสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดของคุณกอบทรัพย์ นอกจากใช้วิธีป้องกัน ให้น้ำ 3 เวลา แล้วยังเสริมด้วยการปล่อยน้ำให้นองที่พื้นเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพื่อให้เกิดความชื้นอย่างพอเพียง แล้วคอยเฝ้าดูทั้งเชื้อราและการออกดอก ถ้ามีเชื้อราก็ให้สังเกตดูว่าเป็นสีอะไร ถ้าสีดำให้แกะหรือควักส่วนที่เป็นราออก ที่เหลือยังสามารถออกดอกได้ แต่ถ้าเป็นราเขียวต้องทิ้งทั้งถุงเลย เพราะจะเสียหายหมด ที่ต้องระวังคือเห็ดนางฟ้าเมื่อกกอดอกครั้งแรกมักจะเกิดราสีเขียวที่ดอกต้องรีบเอาออกทิ้ง แต่ครั้งต่อไปจะไม่มีอีก ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเห็ดจากถุงเพาะแต่ละถุงจะให้ดอกยาวนานถึง 4 เดือน โดยจะออกดอกให้เก็บประมาณ 7-8 วัน ต่อครั้ง/ถุง แต่ละถุงจะให้ดอกสลับกันไปแต่ต้องพยายามเก็บให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเห็ดออกดอก คุณระรื่น เล่าว่าจะตื่นมาตั้งแต่ตี 3 เพื่อเก็บดอกเห็ดใส่ในกะละมังเรียงให้ดี เพื่อรักษาสภาพความสดและสมบูรณ์ของดอกเห็ด นำไปส่งยังร้านค้าขาประจำ เพราะถ้าเกิน 24 ชั่วโมงดอกจะเริ่มไม่สมบูรณ์ ทั้งสีสันและความสด ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายด้วย หลังจากนั้นก็สามารถกลับมานอนพักผ่อนและตื่นมาดูแลงานรอบใหม่ได้อีก ไม่ลำบากถ้ารู้จักจัดสรรเวลาให้ดี

การขาย ต้องขายให้ได้ภายใน 1 วัน เพราะเห็ดจะสมบูรณ์มากทั้งสีสันและความสด ราคาขายก็จะดีตามไปด้วย เห็ดรางรมจะมีสีขาวสวย เห็ดนางฟ้าจะมีสีขาวขุ่น ราคาขายส่งแก่ผู้ซื้อขาประจำที่ผูกขาดซื้อขายกันมายาวนาน จะขายได้ในราคาตายตัว ราคาส่งที่กิโลกรัมละ 25 บาทตลอด โดยจะรับซื้อหมดโดยไม่จำกัดทั้งฤดูกาลและปริมาณ

“ในชั้นตอนการค้นพบเทคนิคช่วยประหยัดต้นทุนได้จากประสบการณ์ ส่วนผสมที่ใช้เพาะเห็ดน้ำตาลทราย และแป้งข้าวเหนียวไม่จำเป็นต้องใส่ ซึ่งทดลองดูแล้วไม่ใส่จะไม่มีผลอะไรเลย นอกจากนั้นสามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดแทนสำลีปากถุงได้ดี ซึ่งจะช่วยประหยัดได้มากทีเดียว” คุณระรื่นเล่าอย่างเปิดเผย• สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ตัดรายจ่าย ด้วยสมองและฝีมือ

จากวิชาความรู้ทางด้านไฟฟ้าสมัยเรียนหนังสือ บวกกับความช่างคิดช่างประดิษฐ์ และความคิดที่ก้าวไกลทำให้คุณกอบทรัพย์สามารถสร้างอุปกรณ์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลมาให้กับงานอาชีพเพาะเห็ดของตนได้เป็นอย่างดีและอย่างน่าทึ่ง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ตั้งแต่ค่าแรงงาน เงินทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าว คือ“เครื่องผสมส่วนผสมของการเพาะเห็ด” ให้คลุกเคล้ากัน ก่อนนำไปบรรจุลงถุงพลาสติกโดยที่คุณกอบทรัพย์นำเอาแผ่นเหล็กมา ตัดแต่ง ดัดแปลง และประกอบให้เครื่องสามารถทำงานได้จากมอเตอร์ด้วยตนเอง มีลักษณะคล้ายถังผสมปูนที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่“เครื่องอัดปากถุงส่วนผสมที่ใช้เพาะเห็ด” ให้สามารถอัดส่วนผสมในถุงพลาสติกได้แน่น ทำได้สะดวกรวดเร็วและง่าย ขั้นต่อไปคือการนำไปใส่ครอบปากถุงก่อนนำเข้าเตานึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ 2 อย่างข้างต้น คุณกอบทรัพย์คิดสร้างขึ้นเองโดยไม่มีใครทำขายในท้องตลาดและราคาไม่สูง“เตานึ่ง” เพื่อฆ่าเชื้อโรค มีขายในราคาค่อนข้างสูง แต่คุณกอบทรัพย์สามารถสร้างขึ้นมาใช้เองโดยดัดแปลงจากที่มีขาย โดยใช้แผ่นเหล็กมาเชื่อต่อให้มีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมตากขนาดที่ต้องการ ทำตะแกรงสำหรับวางถุงเพาะเห็ดให้สามารถเรียงซ้อนกันได้ พื้นด้านล่างทำเป็นช่องแบบถาดเพื่อใช้เป็นที่ใส่น้ำเวลานึ่ง ด้านหน้าทำเป็นประตู“เตานึ่ง” ที่ใช้นึ่งฆ่าเชื้อโรค ที่คุณกอบทรัพย์คิดขึ้นเอง สามารถจุได้ถึง 2,500 ถุง ในขณะที่เตานึ่งที่มีขายทั่วไป จุเพียง 300 ถุง ลงทุนเพียง 20,000 บาท ในขณะที่ซื้อจะมีราคาสูงถึง 50,000-60,000 บาทปิดเปิดสำหรับเข้าออก ด้านหลังทำเว้าลึกเข้ามาเพื่อให้เป็นเตาสำหรับวางเชื้อเพลิง คือฟืน เตานึ่งที่ทำขึ้นเองนี้จุได้ถึง 2,500 ถุง ใช้เวลานึ่ง 5-6 ชั่วโมง ในขณะที่เตานึ่งทั่วไปจุเพียง 300 ถุง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงจะเห็นได้ว่า เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่คุณกอบทรัพย์สร้างขึ้นอย่างเตานึ่ง ทำเองประมาณ 20000 บาท ถ้าซื้อ 50,000-60,000 บาท ส่วนเครื่องมือผสมและเครื่องอัดปากถุงไม่มีขาย สามารถช่วยลดต้นทุนทั้งแรงงานและเงินได้อย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน

เห็ดนางฟ้าที่เติบโตเก็บขายได้ยาวนานถึง 3-4 เดือน ที่เดียว• “ตลาด”...หัวใจสำคัญของอาชีพ ทั้งคุณกอบทรัพย์และคุณระรื่น กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่สามารถหาตลาดสำหรับส่งผลผลิตออกขายได้ทุกอย่างที่มีจะล้มเหลวไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอาชีพเพาะเห็ดขาย เนื่องจากเห็ดเป็นพืชพันธุ์ที่ต้องเก็บ และขายให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพราจะมีผลมากต่อสีสันและความสด ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายด้วย แต่ด้วยความโชคดีทำให้ทั้งคุณกอบทรัพย์และคุณระรื่น รู้จักกับผู้รับซื้อที่สามรถตกลงซื้อขายกันด้วยความซื้อตรงมีความเชื่อถือต่อกัน จนทำให้เห็ดทั้งนางฟ้าและรางรมจากฟาร์มของทั้ง 2 สามีภรรยา สามารถขายได้ตลอดโดยไม่จำกัดทั้งปริมาณและเวลาด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของความซื้อตรงและความเชื่อถือต่อกัน คือผู้รับซื้อเห็ด ที่มีความเชื่อถือในคุณภาพของเห็ดจากฟาร์มนี้ จึงรับซื้อในราคาส่งกิโลกรัมละ 25 บาท ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดใด ปริมาณเท่าใดก็รับซ้อหมด ในขณะที่ผู้ขายก็จะขายในราคานี้ตลอด โดยไม่คำนึงถึงฤดูกาล ที่เห็ดในท้องตลาดจะมีราคาสูง-ต่ำอย่างไร และไม่บังคับผูกขาดต่อกันด้วยความน่าสนใจจากอาชีพนี้อยู่ที่ความเอาใจใส่ และหมั่นพัฒนางานอาชีพ ก็จะประสบความสำเร็จดังเช่นคุณกอบทรัพย์และคุณระรื่น ซึ่งในปัจจุบันทั้ง 2 ท่านบอกว่าพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อเป็นวิทยาทาน แก่ผู้ที่สนใจทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพ และยินดีที่จะเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับผู้ผาเยี่ยมเยียนด้วยความเต็มใจ ทั้งการนำชมฟาร์มเพาะเห็ดและการตอบข้อซักถามเท่าที่เวลาจะอำนวยและยังพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ออกไปในรูปแบบของตำรา เอกสารเท่าที่มี เท่าที่ผ่านมาก็มีคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดตราดมาแวะเยี่ยมชมเพื่อทัศนะศึกษาอยู่มิได้ขาด บางกลุ่มก็ได้รับเอกสารที่มีอยู่แถมให้ไปด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 1 ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด 23000 หรือโทร. 0-1410-9997
By : วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน  email  (Read 580125 | Answer 384)  (29/01/2550 14:17:02)IP. : 222.123.50.xx
Answer No. 1
หาตลาดรับซื้อเห็ดนางฟ้าแบบแพ็คแล้วไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้าง
By : ญา  email  (17/08/2551 07:35:28) IP. 202.149.25.xxx
Answer No. 2
เอาใจช่วย
เจ้าของฟาร์มเห็ดธนากรนะค่ะ
กิจการรุ่งเรืองค่ะ
By : นางฟ้า  email  (29/11/2551 13:57:52) IP. 58.136.22.xxx
Answer No. 3
เศรษฐีดูไบแจกเงิน http://tainoy.dubaimlm.com
By : taiiii  email  (01/12/2551 13:49:47) IP. 58.10.36.xxx
Answer No. 4
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ดอกเห็ดสวยงาม คอขวด (พลาสติกแบบประหยัด) จุกขวดพลาสติก (พลาสติกแบบประหยัด)
เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดทุกชนิด ในการลำเลียงเลี้ยงเห็ดให้เจริญงอกงาม

> ติดสอบถามรายละเอียดได้ที่
> สุภัสสร 089-482-0415

ได้จัดส่งแนบไฟล์ใบเสนอราคามาให้พิจารณาประกอบ สามารถ Download ได้ค่ะ

>
> เป็นโรงงานผลิตเอง ไม่ผ่านตัวแทนฯ ราคาย่อมเยาว์ คอขวดพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1
> นิ้ว สูง 1 นิ้ว (มีทั้งจุกและคอขวด)
By : JA  email  (13/12/2551 19:31:48) IP. 58.9.73.xx
Answer No. 5
ชอบเห็ดนางฟ้ามากและอยากให้ออกทุกฤดูเลย
By : koy  email  (28/12/2551 17:17:36) IP. 117.47.221.xx
Answer No. 6
สอบถามความคิดเห็นที่ 6 หน่อยอะคับ
พอดีผมสนใจอยากที่จะเรียนรู้วีธีการเพาะเห็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะคับ
แล้วจะมีการสอนใหมคับ แล้วจะติดต่อได้ที่ใหนหรอคับ
By : ชา  email  (26/01/2552 14:56:59) IP. 202.44.7.xx
Answer No. 7
รหัสเอกสาร 23156

รับสมัครคนโพสเว็บบอร์ดหรือส่ง E-mail รายได้วันละ 500 บาท ด่วน!!
งานดีๆ ที่กำลังนิยมทำกัน นักศึกษา คนทำงาน ว่างงานก็ทำได้ (Part Time)

ลักษณะงาน
- โพสข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บบอร์ดต่างๆ ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้
- สามารถรับงานไปทำที่บ้านได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี
- มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมาให้สำเร็จลุล่วง

การสมัคร
- ต้องเข้าไปสมัครด้วยตนเอง ทางเราจะให้ E-mail และในครั้งต่อไป คุณสามารถติดต่อให้ทางเราส่งงานที่จะทำให้คุณทาง E-mail ได้เลยค่ะ
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาบัตรประชาชา 1 ฉบับ
2.สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
(สามารถใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคาร ออมสินและธกส.)
3. กรุณาจดรหัสเอกสารเลขนี้ 23156 หรือพิมพ์ข้อความฉบับนี้ เพื่อเข้ามารับเอกสารและจะได้รู้ว่ามาติดต่องานส่วนใด

สถานที่ตั้ง อยู่ที่ตึกเมืองไทยภัทร สี่แยกสุทธิสาร(รัชดาภิเษก)

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสุทธิสาร ออกประตู 3 จะอยู่ห่างแยกสุทธิสารประมาณ 300 เมตร

วันทำการ เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.

รายได้วันละประมาณ 500 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน บางวันอาจได้มากกว่านี้
จ่ายเป็นเงินสดทุกๆสัปดาห์สามารถมารับได้ด้วยตนเอง หรือสามารถให้โอนผ่านทางธนาคาร
สนใจติดต่อ (คุณเบญญาภา) 089-9661779 , 084-6550679 , 089-6882262
( กรุณาจดหมายเลขเอกสารนี้เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วยนะคะ )
By : nisa  email  (26/01/2552 15:18:04) IP. 119.46.57.xxx
Answer No. 8
จำหน่าย และรับผลิตพลาสติกทุกชนิด ทำแบบแม่พิมพ์ตามตัวอย่าง ฯลฯ... พร้อมให้คำปรึกษา สินค้าได้แก่

วัสดุอุปกรณ์พลาสติกการเกษตร ,คอขวด (พลาสติกแบบประหยัด) จุกขวดพลาสติก (พลาสติกแบบประหยัด),
ถุงเพาะเห็ด ทนความร้อน 6 1/2 x 12 1/2,ถาดเพาะชำ,กระถางเพาะชำ ฯลฯ...

ไม้จิ้มฟันอนามัย,แกนหลอดพลาสติกสติ๊กเกอร์ทุกขนาด,ตลับแป้งแบร์นต่างๆ,กล่องพลาสติกใส่อาหาร,กรอบพระ,อะไหล่หมวกกันน๊อคต่างๆ อาทิ หน้าปก ตัวล็อคคาง
หูข้างฟีนิค ,อะไหล่ลำโพง,อะไหล่รีโมทแอร์ทุกชนิด,อะไหล่รถยนต์ รถกะบะ,ไฟท้ายรถยนต์-มอเตอร์ไซต์,อุปกรณ์ทันตแพทย์ ต่างๆ เช่น กล่องใส่ที่ดัดฟัน
ที่ดูดน้ำลาย ฯลฯ,ป้ายเสื้อแบรนด์,ฟรุ๊ค รองตะปูคอนกรีต,กล่องกระดาษทิชชู,กรอบรูป,จาน,ชาม,ช้อน,รีโมทรถ,เสาโทรศัพท์มือถือ,พัด,พวงกุญแจ,กิ๊บแฟชั่น,
แก้วแฟนตาซี,ปลั๊กไฟ,อะไหล่เครื่องซักผ้า,รับทำพรีเมี่ยมอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ

รับทำตาม order ทุกชนิด ในราคาย่อมเยาว์

****รับบริการส่งทั่วประเทศไทย ติดต่อผ่าน E-Mailและโทรศัพท์ จำหน่ายทั่วประเทศไทย จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ****

Best Recards,
==============
ร้านเมอริทซัพพลาย
ติดสอบถามรายละเอียดได้ที่
อภิรดี 086-080-1234
By : อภิรดี  email  (07/02/2552 21:05:46) IP. 58.9.59.xxx
Answer No. 9
ยังไม่มีประสบการณ์ควรเริ่มยังไงครับกรุณาแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
By : วีรศักดิ์  email  (09/02/2552 11:46:44) IP. 115.67.191.xxx
Answer No. 10
ความเห็นผมคิดว่าควรเริ่มต้นด้วย
1.การตรวจสอบราคาตลาดที่จะรับซื้อ หรือขายเอง ปัจจุบันราคาตลาดค้าส่งค่อนข้างต่ำมากจึงควรเริ่มต้นจากการขายเองถ้าซื้อก้อนมาเปิดดอกขาย
2.ทำการลงทะเบียนเรียนโดยหาซื้อก้อนเชื้อเห็ดกลุ่มนางฟ้า ปริมาณน้อย ๆ มาทดลองเพาะดูก่อนโดยยังไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเรือนให้ไว้ในห้องน้ำหรือที่ชื้น ๆ เพื่อเก็บตัวเลขผลผลิต และเรียนรู้ ศึกษาปัญหาและให้เข้าวงจรการให้ดอกของเห็ด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไชด์ในอากาศ และแสงสว่าง ตลอดช่วงระยะเวลาให้ผลผลิต
3.ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดที่จะตัดสินใจเพาะ เพื่อทำแผนธุรกิจ และศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเห็ดต่าง ๆ โดยไม่ใช้สารเคมีเพราะเห็ดจะดูดซับสารเคมีไว้ได้เยอะมากและจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และ เห็ดที่ใช้สารเคมีดอกเห็ดจะมีอาการผิดรูปร่างเพราะเห็ดจะไวมากต่อสารเคมีต่าง ๆ
Green Hut
086-351-5554
By : ต้น  email  (11/02/2552 20:10:09) IP. 124.121.74.xxx
Answer No. 11
มีก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานจำหน่าย 7 บาท/500 ก้อน และ 6 บาท ต่อ 1000 ก้อนขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเห็ดแม่ยวน มีประสบการณ์การผลิตกว่า 15 ปี ถ้าลูกค้าอยู่ไกลขอค่าขนส่งตามแต่ตกลงกัน สนใจติดต่อ ธานินทร์ 0890614658
By : theen  email  (24/02/2552 12:31:16) IP. 124.120.208.xx
Answer No. 12
ขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน ฮังการี ขอนขาว ฟาร์มอยู่ในจังหวัดชลบุรี สนใจติดต่อ 0831188969 0868413757 038474294
By : พิชญ์สินี  email  (27/02/2552 20:20:11) IP. 125.27.22.xxx
Answer No. 13
ใครทราบรายละเอียดขอความอนุเคราะห์ส่งรายละเอียดให้หน่อยนะครับ
ผมตกงานและกำลังจะเพาะเห็ดขายนะครับกะว่าจะทำในครัวเรือนก่อนนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
By : กานต์  email  (16/03/2552 11:35:44) IP. 61.19.67.xxx
Answer No. 14
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด อยู่เขตดอนเมือง สนใจติดต่อ 0816953846
By : โจ้  email  (24/03/2552 08:50:33) IP. 124.121.161.x
Answer No. 15
สอบถามความคิดเห็นที่ 6 หน่อยอะคับ
ผมสนใจอยากที่จะเรียนรู้วีธีการเพาะเห็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะคับ
แล้วจะมีการสอนใหมคับ แล้วจะติดต่อได้ที่ใหนหรอคับ
ธนินท์ธร 0897727619 e-mail: korn_itti@hotmail.com
ขอบคุณครับ
By : ธนินท์ธร  email  (25/04/2552 19:11:48) IP. 192.168.50.xxxxxxxx
Answer No. 16
ขอให้ฟาร์มเห็ดธนากรเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยไปนะครับ
ฟาร์มเห็ดคุณสุข รับให้คำปรึกษาและจำหน่าย
เห็ดนางฟ้า, เห็ดหูหนู, เห็ดขอนดำและขอนขาว และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ คุณสุข สมสิน โทร 081-9835924 , 087-0212236
ฟาร์มอยู่ที่ จันทบุรีครับ
By : คุณสุข  email  (01/05/2552 11:47:09) IP. 222.123.193.xx
Answer No. 17
อยากเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ พอจะมีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างค่ะ
moshi.jung@hotmail.com รบกวนด้วยนะค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
By : aing  email  (12/05/2552 11:07:32) IP. 222.123.131.x
Answer No. 18
โครงการสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจส่วนตัว เพาะเห็ดในตะกร้า ฟาร์มเห็ดขนาดเล็ก
เปิดร้านค้าชุมชน มีแหล่งเงินทุน มีตลาดรองรับ
สนใจติดต่อ ยุภา โทรศัพท์มือถือ 081 815 5969 หรือ dulron2008@gmail.com
By : ยุภา  email  (14/05/2552 08:32:21) IP. 124.120.218.xx
Answer No. 19
อยากเริ่มเพาะดูบ้างค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี
By : ลัดดาวัลย์  email  (28/05/2552 20:58:41) IP. 125.25.159.xxx
Answer No. 20
ทำฟาร์มเห็ดมาได้สี่ปีแล้วค่ะ โรงเรือนขนาด 4x6 ม. รายได้เฉลี่ยปีละแสน อยากขยายกำลังการผลิต แต่ยังขาดกำลังสนับสนุน
By : wonnakon kunson  email  (11/06/2552 21:05:50) IP. 192.168.0.xxxxxx
Answer No. 21
k.wonnakon kunson ผมรบกวนขอเบอร์โทรหน่อยได้มั้ยครับ จะรบกวนปรึกษาเรื่องการเริ่มต้นเพาะเห็ดน่ะครับ พอดีผมกำลังคิดจะทำเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีน่ะครับ หรือถ้าเบอร์โทรไม่สะดวก จะสะดวกเป็นอีเมล์ก็ได้นะครับ kanchanasil@hotmail.com เบอร์โทรผมนะครับ 089-1504671 หนึ่งครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
By : nueng  email  (07/07/2552 21:28:19) IP. 117.47.27.xx
Answer No. 22
ผมกำลังศึกษาวิธีการเพาะเห็ดอยู่ครับ และก็คิดว่าจะเริ่มทำเป็นอาชีพเสริม พอดีหลังบ้านมีพื้นที่ว่างอยู่พอประมาณ(โคราช) earth.521@gmail.com ขอบคุณไว้ล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับ
By : earth  email  (17/07/2552 15:34:40) IP. 124.122.182.xxx
Answer No. 23

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ภูฐาน ฮังการี ติดต่อพิมพ์ 0850606897 (สมุทรปราการ)

By : พิมพ์  email  (23/07/2552 11:20:24) IP. 124.120.116.xx
Answer No. 24

จำหน่ยก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ฮังการ  ติดต่อพิม 0850606897 (สมุทรปราการ)

By : พิมพ  email  (24/07/2552 12:38:11) IP. 124.120.125.xx
Answer No. 25
ขอรบกวนผู้รู้หน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบพอพียงบ้างเบื่อกับธุรกิจที่มีอยู่ตอนนี้มาก อยากทำฟาร์มเห็ดบ้างค่ะ แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดมากนักอยากทราบขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ
By : nok  email  (04/08/2552 19:41:51) IP. 112.142.86.xx
Total: 332:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go
Comments
Description : *
Picture :
(File picture should be [ jpg , jpeg , gif ] and file is not over 100 Kb)
Name : *
E-Mail :
* Please enter the correct number
 

Hot Product/Service...
Pandan Leaf Powder - 1kg.
Regular 21.43 USD
Special 19.64
USD
Virgin Black Sesame oil Grade A - 1liter
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Virgin Rice Bran Oil - 1liter
Regular 30.36 USD
Special 26.79
USD
Virgin Coconut Oil - 1lite
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Kaffir Lime Leaf Powder - 1kg.
Regular 12.50 USD
Special 10.71
USD
Lemongrass Tree Powder - 1kg.
Regular 17.86 USD
Special 16.07
USD
Galanga Powder - 1kg.
Regular 10.00 USD
Special 8.93
USD
Virgin Moringa Seed Oil 10cc 6btls/pack
Regular 17.14 USD
Special 12.86
USD
Virgin Rice Bran and Germ Oil 90Softgels 6btls/pack
Regular 94.64 USD
Special 85.71
USD
Virgin Rice Bran and Germ Oil 30Softgels 6btls/pack
Regular 38.57 USD
Special 35.36
USD
Turmeric 1000Capsules
Regular 23.21 USD
Special 20.71
USD
Moringa Leaf 1000Capsules
Regular 24.29 USD
Special 20.71
USD
Piper Betle Powder - 100g.
Regular 4.29 USD
Special 3.21
USD
Cinnamon Powder - 1kg.
Regular 13.57 USD
Special 12.50
USD
 

Our Services
Calendar
Instagram

Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.