Web Stat
Open Web 16/03/2004
Last Update 13/04/2018
All Pageviews
All Products/Service 128
0167314702026


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (128)
 Herb Powder 100g
 Herb Powder 1kg
 Virgin Oil 100cc.
 Virgin Oil 1Litre
 Made to Order
 OthersNewsletters
Please input email

Search by Categories
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easy Order via LINE, WhatApp
Please leave us a message informing required herb, quantity and amount. We will get back to you during business hours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliver to all areas in Thailand. Tourists, please provide your hotel address. Domestic delivery time takes appx 2-3 business days.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
email: info@organicthailand.com 
LINE ID: @organicthailand Click >>   
Tel/WhatApp: 0891345551 (Mon-Fri 10.00-15.00)
 PURE + AUTHENTIC + FRESHLY GROUND HERB POWDERs & COLD PRESSED OILs FROM LOCAL PRODECER in THAILAND TO THE WORLD

Webboard
Total: 0:               
 
    
ชี่กง (Qi Gong) [No. 0]
ชี่กง” เป็นการออกกำลังกายแบบฝึกพลังลมปราณ เคลื่อนไหวแขนขาตามกระบวนท่า กำหนดลมหายใจเข้า-ออก และทำจิตใจให้สงบ สร้างอารมณ์ดีผสมผสานกายใจและการหายใจเข้าเป็นหนึ่งเดียวทำให้เกิดประสิทธิผลต่อร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันการออกกำลังกายแบบฝึกพลังลมปราณกำลังเป็นที่นิยมและสนใจของคนทั่วไปทั้งในประเทศและทั่วโลก เป็นกลวิธีหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการออกกำลังกายที่ไม่เสียพลังงานมาก และไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายนอก ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่ออวัยวะภายใน สร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว (30) ชี่กง เป็นคำสองคำมารวมกัน คือคำว่า "ชี่" หมายถึง พลังที่ทุกคนมีกันอยู่ มีมากบ้างน้อยบ้าง ส่วนคำว่า "กง" หมายถึง การทำงาน ชี่กง เป็นการผสมผสานกันระหว่างสมาธิ, ลมหายใจ และการเคลื่อนไหว เมื่อทั้งสามส่วนมาเจอกันเมื่อไรแล้วเกิดชี่ โดยชี่ที่เกิดมีความพอเหมาะ จะเกิดผลทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นทวีคูณ และขจัดโรคต่างๆ ได้

การออกกำลังกายแบบชี่กงได้รับการพัฒนาการมาเป็นเวลาหลายพันปี ในการปฏิบัติชี่กงจะมีส่วนสำคัญเบ็ดเสร็จ 3 อย่าง คือ ฝึกกาย (ขบวนท่าต่างๆ) ฝึกการหายใจ (หายใจเข้าออกให้ลึกและยาว) ฝึกจิต (ฝึกการตั้งสมาธิ) (31,32) ในแง่ฝึกกายบริหาร ชี่กงบริหารแทบทุกส่วนของร่างกาย ข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อแทบทุกมัดของร่างกาย ในแง่จิตบริหาร ในการฝึก “ชี่กง” การมีสติและสมาธินับว่ามีความจำเป็นมาก การให้จังหวะและเสียงเพลงที่ไพเราะ จะช่วยทำให้มีสติและเกิดสมาธิได้ง่ายขึ้น ทำให้เคลิบเคลิ้ม เกิดปิติและมีความสุขและคลายเครียดเป็นอย่างดี ในแง่การบริหารลมปราณหรือการหายใจ ในการฝึกกายบริหารแบบชี่กงเราอาจจะหายใจด้วยวิธีปกติก็ได้ แต่อาจารย์ชี่กงมักนิยมสอนให้ใช้วิธีการหายใจ แบบฝืนหายใจ (reversed breathing หรือ diaphragmatic breathing) ซึ่งเป็นการหายใจโดยใช้กระบังลม (เหมือนที่นักร้องใช้) ซึ่งจะทำให้ปอดขยายตัวได้มากที่สุด และร่างกายจะได้ออกซิจนสูงสุด ดังนั้นด้วยหลัก 3 ประการของการฝึกชี่กง จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุป คือ (33) คลายเครียด สมาธิและความจำดี แก้ปัญหานอนไม่หลับ ความดันจะลดในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคเส้นเลือดสมองและหัวใจตีบตันเร็ว ทำให้ปอดแข็งแรง ป้องกันการปวดคอ ปวดหลัง และปวดข้ออื่นๆ มีการทรงตัวดี การฝึกชี่กงยังช่วยให้ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic System) มีการไหลเวียนเร็วขึ้น ทำให้สามารถกำจัดของเสียของร่างกายได้เร็วขึ้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายแบบชี่กงจะช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทำให้จิตใจผ่องใส คลายเครียด และยังช่วยในการกำจัดสารพิษต่างๆซึ่งรวมไปถึงสารพิษจากควันบุหรี่โดยผ่านการทำงานผ่านทางระบบน้ำเหลืองและระบบหายใจ นอกจากนั้นการออกกำลังกายแบบชี่กงยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้ฟื้นคืนจากการได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ร่วมด้วยในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่มานานและต้องการเลิกจากการสูบบุหรี่ วิธีการออกกำลังกายแบบชี่กงจึงเป็นทางเลือกได้อย่างดีในกรณีนี้ วิธีการออกกำลังกายแบบชี่กงยังสามารถนำไปใช้จริงได้ในชุมชน เนื่องจากปฏิบัติได้ง่ายอีกด้วย จากการค้นคว้าพบว่ายังไม่มีรายงานวิจัยที่ชัดเจนยืนยันว่าการฝึกชี่กงแล้วจะสามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่มีรายงานจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยฝึกชี่กงว่าสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ ซึ่งส่วนมากเป็นรายงานจากต่างประเทศ(34,35) จึงน่าที่จะมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้อ้างอิงสำหรับการศึกษาการเลิกสูบบุหรี่
By : http://www.rsu.ac.th/oriental_med/article4.html  email  (Read 7545 | Answer 0)  (26/02/2551 16:20:50)IP. : 117.47.147.xxx
Total: 0:               
 
    
Comments
Description : *
Picture :
(File picture should be [ jpg , jpeg , gif ] and file is not over 100 Kb)
Name : *
E-Mail :
* Please enter the correct number
 

Hot Product/Service...
Pandan Leaf Powder - 1kg.
Regular 21.43 USD
Special 19.64
USD
Virgin Black Sesame oil Grade A - 1liter
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Virgin Rice Bran Oil - 1liter
Regular 30.36 USD
Special 26.79
USD
Virgin Coconut Oil - 1lite
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Kaffir Lime Leaf Powder - 1kg.
Regular 12.50 USD
Special 10.71
USD
Lemongrass Tree Powder - 1kg.
Regular 17.86 USD
Special 16.07
USD
Galanga Powder - 1kg.
Regular 10.00 USD
Special 8.93
USD
Virgin Moringa Seed Oil 10cc 6btls/pack
Regular 17.14 USD
Special 12.86
USD
Virgin Rice Bran and Germ Oil 90Softgels 6btls/pack
Regular 94.64 USD
Special 85.71
USD
Virgin Rice Bran and Germ Oil 30Softgels 6btls/pack
Regular 38.57 USD
Special 35.36
USD
Turmeric 1000Capsules
Regular 23.21 USD
Special 20.71
USD
Moringa Leaf 1000Capsules
Regular 24.29 USD
Special 20.71
USD
Piper Betle Powder - 100g.
Regular 4.29 USD
Special 3.21
USD
Cinnamon Powder - 1kg.
Regular 13.57 USD
Special 12.50
USD
 

Our Services
Calendar
Instagram

Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.