Web Stat
Open Web 16/03/2004
Last Update 05/02/2019
All Pageviews
All Products/Service 128
0167314702026


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (128)
 Herb Powder 100g
 Herb Powder 1kg
 Virgin Oil 100cc.
 Virgin Oil 1Litre
 Made to Order
 OthersNewsletters
Please input emailSearch by Categories
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Easy Order via LINE, WhatApp
Please leave us a message informing required herb, quantity and amount. We will get back to you during business hours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
email: info@organicthailand.com 
LINE ID: @organicthailand Click >>   
Tel/WhatApp: 0891345551 (Mon-Sat 10.00-17.00)
Deliver to all areas in Thailand. Tourists, please provide your hotel address. Domestic delivery time takes appx 2-3 business days.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Normally our products are made to order. Please give us 2-3 business days for production process.
TOURISTs are welcome. The order can be delivered to your hotel address. Please contact us appx 5days before you check out.

Article
เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ ไม่ยากเกษตรกรทำเองได้ (View 6125/Answer 0)

คุณพรรณพิชญา สุเสวี เจ้าหน้าที่จากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง บอกมาถึงวิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงว่า ที่สถาบันมีการรวบรวมกรรมวิธีในการปลูกข้าวตามระบบอินทรีย์คือไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูกซึ่งปัจจุบันมี นายธีระ วงษ์เจริญ เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ

โดยการปลูกข้าวมีอยู่ 6 ขั้นตอนประกอบด้วย 1 ย่อยฟางและตอซังให้เป็นปุ๋ย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วอย่าเผาฟางตอซังหรือหญ้าเพราะจะไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน โดยการปล่อยน้ำเข้านาให้สูงจากพื้นดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร หยดเอนไซม์หรือปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพลงในน้ำอัตรา 1 ลิตรต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน ฟางจะเปื่อยยุ่ยกลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี ทำให้ดินร่วนซุยฟูขึ้นเพิ่มจุลินทรีย์แก่ดิน และยังปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับเหมาะสมประมาณ pH 6.5

ขั้นตอนที่ 2 ทุบทำเทือกเมื่อฟางเปื่อยยุ่ยแล้วทำการทุบโดยไม่ต้องไถเพื่อปรับพื้นที่ทำเทือกให้เรียบเสมอกัน จะง่ายต่อการควบคุมระดับน้ำและวัชพืช ทำให้การงอกของต้นข้าวสม่ำเสมอ สะดวกต่อการให้ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิต

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูก ก่อนหว่านหรือปักดำ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดไว้มาแช่หรือคลุกกับเอนไซม์ (ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงหรือกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช) ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนำไปหว่านจะช่วยเพิ่มอัตราการงอกสูง ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ง่ายต่อการย้ายกล้าและทำให้กล้าฟื้นตัวเร็ว

ขั้นตอนที่ 4 การหว่านกล้าและดำนา ให้แบ่งที่นาประมาณ 1 งาน ไว้เพาะต้นกล้าโดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 1 1/2 ถัง/แปลงเพาะ 1 งาน จะได้ต้นกล้าเพื่อใช้ปักดำประมาณ  5 ไร่ เมื่อต้นกล้าเริ่มขึ้นให้ฉีดพ่นเอนไซม์ (โดยผสมเอนไซม์ 1 ลิตรต่อน้ำ 400 ลิตร) หรือหยดไปกับน้ำในอัตรา 1 ลิตร/ไร่ พอต้นกล้าอายุได้ 30 วัน นำไปปักดำ โดยตัดใบออกให้เหลือความยาวจากรากประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อลดการคายน้ำจะทำให้ต้นข้าวฟื้นตัวได้เร็ว สำหรับการทำนาหว่าน หลังจากทุบเทือกแล้วนำเมล็ด พันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ในอัตรา 1 1/2 ถัง/ไร่ โดยหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลงเพื่อไม่ให้ต้นข้าวแน่นเกินไป จะทำให้ต้นแคระแกร็นและสิ้นเปลืองต้นทุนโดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 5 ให้อาหารเพื่อบำรุงดินและเร่งจุลินทรีย์ หลังจากปักดำหรือหว่านเมล็ด แล้ว 10-15 วันใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพในอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร่ หรือฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพในอัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 400 ลิตร เพื่อเร่งรากและสร้างอาหารให้แก่ต้นกล้าจะทำให้รากลึกยาวแตกรากได้มากส่งผลให้ข้าวแตกกอมากมีทรงพุ่มตั้งตรง แข็งแรงและสามารถรับแสงแดดทำให้ช่วยการปรุงอาหารได้ดี ใบมีสีเขียวนวลและสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ขั้นตอนที่ 6 การบำรุงดิน เร่งจุลินทรีย์ ก่อนข้าวตั้งท้อง ประมาณ 15 วัน ให้บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยน้ำ หมักอินทรีย์ชีวภาพในอัตราดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินเร่งย่อยสลายและสำรองอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงต้นข้าวในขณะตั้งท้องทำให้ต้นอวบใหญ่ ปล้องใหญ่พร้อมอุ้มท้อง ส่งผลให้ได้รวงยาวใหญ่ เมล็ดมีขนาดสม่ำเสมอ จำนวนเมล็ดมาก 250-350 เมล็ดต่อรวง โดยประมาณ เมล็ดใสมีน้ำหนักมีกลิ่นหอมและรสชาติดี

เกษตรกรที่ปลูกข้าวสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร. 0-3844-9009 ในวันและเวลาราชการ.


ไทย บางจาก

ที่มา: http://www.dailynews.co.th


Hot Product/Service...
Pandan Leaf Powder - 1kg.
Regular 21.43 USD
Special 19.64
USD
Virgin Black Sesame oil Grade A - 1liter
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Virgin Rice Bran Oil - 1liter
Regular 31.79 USD
Special 30.36
USD
Virgin Coconut Oil - 1lite
Regular 17.14 USD
Special 13.93
USD
Kaffir Lime Leaf Powder - 1kg.
Regular 12.50 USD
Special 10.71
USD
Lemongrass Tree Powder - 1kg.
Regular 17.86 USD
Special 16.07
USD
Galanga Powder - 1kg.
Regular 10.00 USD
Special 8.93
USD
Virgin Moringa Seed Oil 10cc 6btls/pack
Regular 17.14 USD
Special 12.86
USD
Virgin Rice Bran and Germ Oil 90Softgels 6btls/pack
Regular 94.64 USD
Special 85.71
USD
Turmeric 1000Capsules
Regular 23.21 USD
Special 20.71
USD
Moringa Leaf 1000Capsules
Regular 24.29 USD
Special 20.71
USD
Piper Betle Powder - 100g.
Regular 4.29 USD
Special 3.21
USD
Cinnamon Powder - 1kg.
Regular 13.57 USD
Special 12.50
USD
 

Our Services
Calendar
Instagram

Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.